WAT WILLEN WE BEREIKEN

Het AED netwerk Barneveld heeft als hoofddoel de gemeente Barneveld hartveiliger te maken en een gemeentelijk dekkend netwerk te realiseren.

In de eerste fase (2008)  zijn er als pilot vier AED locaties ingericht. Deze locaties bevinden zich in de kernen Kootwijk en De Glind, de wijk Norschoten in Barneveld en de wijk Hamburgerstraat en omstreken in Voorthuizen.

Vanaf 2009 is het aantal AED locaties verder uitgebreid. Begin 2013 is het doel, een gemeentelijk dekkend netwerk, bereikt.

Het AED netwerk Barneveld blijft doorontwikkelen. Bijvoorbeeld op basis van van verfijningen waardoor de gemeente Barneveld nog hartveiliger wordt.

Reanimeren- Weet jij wat je moet doen?

ONS STREVEN

  • Inwoners van de gemeente Barneveld te motiveren om deel te nemen aan het AED netwerk Barneveld en burgerhulpverlener te worden. De Reanimatie scholing wordt vergoed door de gemeente Barneveld.

  • Inwoners die al opgeleid/bevoegd zijn motiveren om zich aan te melden en hun kennis en ervaring te gebruiken binnen het AED netwerk Barneveld.

  • Ondernemers, burgers, organisaties en verenigingen te motiveren om reeds aanwezige AED’s 24 uur per dag beschikbaar te stellen en aan te melden bij Hartslagnu.nl

DE COORDINATOREN VAN HET AED NETWERK BARNEVELD

Joyce van KoesveldMedewerker bedrijfsvoering Brandweer Gelderland Midden
In deze functie is Joyce verantwoordelijk voor een groot aantal taken voor het AED netwerk Barneveld.
Zij verzorgt de gehele planning van de opleidingen, het aan- en afmelden van deelnemers in HartslagNu, het werven van nieuwe deelnemers, verzorgen van opleidingspasjes, contacten met de alarmcentrale, het opvragen van opleidingscertificaten, plannen van onderhoud aan kasten en AED’s en het verwerken van deze gegevens in HartslagNu en het opstellen van de nieuwsbrief.
Rinelle van den TopBeleidsmedewerker publieke gezondheid bij de gemeente Barneveld
Het AED netwerk Barneveld is in Barneveld belegd binnen de afdeling Samenleving. Rinelle is als beleidsmedewerker de verbindende schakel tussen het gemeentebestuur (opdrachtgever) enerzijds en het Platform AED netwerk Barneveld en de VGGM anderzijds. Rinelle draait ook zelf als ondersteuner mee in het Platform AED netwerk Barneveld en onderhoudt de contacten met alle partijen.
Niels ScheffersAED netwerk Barneveld
Naast Dirk en Joyce is er een (medisch) liaison tussen de gemeente en VGGM. Niels Scheffers is medisch inhoudelijk verantwoordelijk voor het AED netwerk Barneveld. Hij is vanaf het eerste uur betrokken en zal beoordelen of alle ontwikkelingen voldoen aan de landelijke richtlijnen en gemaakte afspraken. Waar nodig zal hij het AED netwerk Barneveld met Dirk, Joyce en het Platform AED netwerk Barneveld verder ondersteunen in ontwikkeling.

LEDEN PLATFORM AED NETWERK BARNEVELD

Binnen het AED netwerk Barneveld wordt hard gewerkt door een groep vrijwilligers. Deze groep heeft als naam Platform AED netwerk Barneveld. Zij ondersteunen en promoten het AED netwerk Barneveld. Dit platform bestaat uit 7 leden. Deze vrijwilligers staan u graag te woord bij vragen of wanneer u meer informatie wenst.

Jan Pater
Jan PaterVoorthuizen
Betsy Schouten
Betsy SchoutenStroe & Kootwijk
Andries Florijn
Andries FlorijnZwartebroek
Gijs van Kruistum
Gijs van KruistumKootwijkerbroek
Jeanet van Kruistum
Jeanet van KruistumKootwijkerbroek
Erik van Beek
Erik van BeekBarneveld
Henk van den Berg
Henk van den Bergde Glind

PLATFORM AED NETWERK BARNEVELD

  • Bestaat uit 1 platform lid per dorpskern.

  • Verzorgt de communicatie (website, nieuwsbrief, social media) met ondersteuning VGGM.

  • Organiseert een twee jaarlijkse contact/informatiebijeenkomst voor Burgerhulpverleners in de vorm van een uitdagend symposium.

  • Heeft inzicht in de geldstromen van het AED netwerk Barneveld en beschikt zelf over financiële middelen om haar taken uit te voeren.

  • Beantwoordt zelfstandig, waar mogelijk binnenkomende klachten en opmerkingen over het functioneren van het AED netwerk Barneveld.

  • De gemeente wijst, in zijn rol van beleidsverantwoordelijke, een contactpersoon c.q. eerste aanspreekpunt voor het Platform AED netwerk Barneveld aan. Dit is de beleidsmedewerker publieke gezondheid van de gemeente Barneveld, Rinelle van den Top. Joyce van Koesveld is aanspreekpunt voor het Platform AED netwerk Barneveld namens VGGM.

Volg ons

Meer weten over reanimeren en het bedienen van een AED Apparaat?

REANIMEREN REDT LEVENS. KAN JIJ HET AL?

Meer weten over het AED netwerk Barneveld?