Disclaimer

Inhoud

Ondanks de constante zorg en aandacht die het AED Netwerk Barneveld besteed aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. AED Netwerk Barneveld aanvaardt echter geen aansprakelijkheid. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites en/of digitale portalen) aanvaardt het AED Netwerk Barneveld geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer en zullen er dan ook op toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze bezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij het AED Netwerk Barneveld. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud of gedeeltelijke inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van het AED Netwerk Barneveld mag worden gekopieerd.

E-mail

Mailberichten verstuurd door vertegenwoordigers van het AED Netwerk Barneveld zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Het AED Netwerk Barneveld sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.