Sinds 21 april 2021 gelden er nieuwe Richtlijnen Reanimatie. Deze richtlijnen vervangen de richtlijnen uit 2015. 

Waarom nieuwe richtlijnen?

Voor het geven van reanimatie worden richtlijnen opgesteld. Reanimeren volgens deze richtlijnen maakt de kans op overleven zo groot mogelijk. Elke vijf jaar beoordelen experts de richtlijnen opnieuw. Ze bekijken of de huidige richtlijnen nog steeds de beste zijn of dat er op basis van nieuwe onderzoeken aanpassingen moeten komen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de nieuwe Europese Richtlijnen opgesteld door de European Resuscitation Council. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft ze vertaald, waar nodig herschreven en naar de Nederlandse situatie aangepast.

Deze richtlijnen gelden voor zowel professionele hulpverleners, EHBO’ers, burgerhulpverleners als leken.

Wat is er anders?

Er zijn weinig grote veranderingen in de richtlijnen van 2021 ten opzichte van die uit 2015.

Kleine veranderingen zijn onder andere:

  • Er is meer aandacht voor het voorkómen van een hartstilstand. Het vroegtijdig herkennen van bewustzijnsveranderingen is opgenomen in de richtlijn. Zo staat er welke signalen kunnen wijzen op een stoornis van het hart of de circulatie.
  • Er is extra aandacht voor continue controle van vitale functies die op een mogelijke verslechtering kunnen wijzen van een slachtoffer dat (weer) circulatie heeft.
  • Er staat nu expliciet in de richtlijnen vermeld dat de elektrodedraden van de AED tijdens de analyse vrijgehouden moeten worden.
    De borstcompressietechniek bij baby’s (onder de 1 jaar) is veranderd.

Lees meer over de richtlijnen.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen voor mij als burgerhulpverlener?

Wanneer je een (herhalings)training volgt, zullen de instructeurs de training aan de hand van deze nieuwe richtlijnen geven.

Bron: HartslagNu