Dit voorjaar (2021) nam de gemeenteraad een aantal besluiten rondom de dekking van het AED-netwerk in de gemeente Barneveld. Met een AED-apparaat kunnen vrijwilligers in een vroeg stadium reanimeren bij een hartstilstand.

De gemeenteraad besloot om:

  • Het aantal AED-apparaten uit te breiden naar de kernen waar deze nog niet aanwezig waren.
  • Een publiekscampagne te starten voor het werven van voldoende AED-hulpverleners.
  • Het AED-platform (verantwoordelijk voor het organiseren en functioneren van het AED netwerk) uit te breiden.

Inmiddels is er een dekkend AED netwerk gerealiseerd. In juni zijn alle extra AED-apparaten geplaatst. De publiekscampagne die in mei werd gehouden, leverde voldoende AED-hulpverleners op om deze apparaten te bedienen.

Op 29 september 2021 is de laatste stap gezet: Het AED-platform startte met haar werkzaamheden. Uit iedere dorpskern is nu een vrijwilliger aangesloten in dit platform. Het platform wordt ondersteund door de gemeente (secretariaat), Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en Niels Scheffers.

AED-platform

Het AED platform bestaat uit de volgende personen:

  • Zwartebroek/Terschuur: Andries Florijn (voorzitter)
  • Kootwijkerbroek: Gijs en Jeanet van Kruistum
  • Stroe/Kootwijk: Betsy Schouten
  • Garderen: Ditty Koetsier
  • Voorthuizen: Jan Pater
  • Barneveld: Erik van Beek
  • De Glind: Henk van den Berg

De komende tijd zal het AED-platform onder andere zorgdragen voor het op peil houden -en waar nodig uitbreiden- van het aantal vrijwilligers en de communicatie rond het AED-netwerk. Voor vragen of deelname kunt u via e-mail contact opnemen. Het mailadres is:

aednetwerkbarneveld@vggm.nl